Ontheffing Wet natuurbescherming is onherroepelijk

04 maart 2019

In ons nieuwsbericht van 4 januari 2019 meldden we dat het beroep dat tegen de ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) was ingesteld, niet-ontvankelijk is verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant waren de indieners van het beroep geen belanghebbenden.

Deze indieners van het beroep konden nog hoger beroep instellen bij de Raad van State, maar dat hebben zij niet gedaan. Omdat de termijn om dit hoger beroep te kunnen instellen is verstreken, is de ontheffing van de Wnb onherroepelijk geworden.

Hiermee is een belangrijk onderdeel van het plan voor Windpark De Rietvelden definitief geworden en is de realisatie van de windmolens een stapje dichterbij gekomen.

Zitting bij Raad van State op 3 april

De bouw van het windpark kan ondanks deze belangrijke stap nog niet beginnen. Zo is er op 3 april nog een zitting bij de Raad van State over de verleende omgevingsvergunning. Meer daarover leest u in ons nieuwsbericht van 28 januari 2019.

Contouren nieuwe propositie Bossche Windmolen Delen

Zoals gemeld op 14 december 2018 bouwt coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) de propositie voor de Bossche Windmolen Delen om. Tijdens de algemene ledenvergadering van BWW begin april kunnen de leden daarover hun mening geven. Vijftien leden van BWW werken aan deze nieuwe propositie. De contouren hiervan zien er als volgt uit:

  • De gemiddelde productie van een Bosch Windmolen Deel blijft hetzelfde: ongeveer 250 kWh, afhankelijk van de wind.
  • Leden van coöperatie BWW kunnen hun volledige stroomverbruik omzetten in BWD's, met een maximum van 10.000 kWh.
  • Naast de huidige leden kunnen in het nieuwe model álle inwoners, verenigingen en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting binnen de gemeente 's-Hertogenbosch lid worden van de coöperatie.
  • De instapprijs gaat flink omlaag, terwijl de terugverdientijd iets langer wordt. Bosschenaren met een smalle beurs kunnen zo gemakkelijker meedoen.
  • Er komt een fonds voor de ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie in 's-Hertogenbosch.

Voorlopig is de inschrijving op Bossche Windmolen Delen gesloten. De planning is dat vanaf juni 2019 nieuwe leden zich kunnen inschrijven voor Bossche Windmolen Delen. Sluiting van de inschrijving is voorzien op 1 november 2019. U blijft hierover rechtstreeks op de hoogte via de website van BWW. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de coöperatie.