Achtergrond windpark

Klimaatneutraal in 2050

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat er wordt gewoond en gewerkt zonder negatieve invloed op het klimaat. Er worden dan netto geen broeikasgassen meer uitgestoten. Om dit te bereiken, moeten er grote stappen gezet worden, ook op het gebied van duurzame energie. Daar kunt u meer over lezen in het Energietransitieprogramma 2016-2020 dat de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op 31 januari 2017 heeft aangenomen. Daar kunt u hier meer over lezen, onder het kopje ‘Energietransitieprogramma 2016 - 2020’ (agendapunt 21). Ook heeft de gemeente een speciale webpagina over 's-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050. Klik daarvoor hier.  

Besluit in 2014

De gemeenteraad heeft op 9 september 2014 er unaniem mee ingestemd om de realisatie van windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden mogelijk te maken. Dit besluit kunt u hier vinden, onder het kopje ‘Windturbines Rietvelden/Treurenburg’ (agendapunt 13).

Het concrete project

Inmiddels werken de bedrijven Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, BCTN, firma Barten en de familie Pennings (grondeigenaren), burgerinitiatief coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) en Pure Energie (duurzaam energiebedrijf) samen aan de bouw van het windpark op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden. Een korte beschrijving van het windpark - aantal molens, hoogte, verwachte opbrengst - vindt u hier.

Participatie

BWW is betrokken om de participatie van burgers en ondernemers in lokale opwekking mogelijk te maken. BWW zorgt ervoor dat één windmolen het gezamenlijke eigendom is van huishoudens, verenigingen en bedrijven in de omgeving van het windpark. Bossche burgers en bedrijven slaan de handen ineen om op De Rietvelden samen lokale, groene energie te gaan opwekken. Zo willen zij actief bijdragen aan een schone, duurzame toekomst voor de stad. Lees meer hierover op de website van BWW.