Project

Aantal en afmetingen windmolens

Windpark De Rietvelden zal bestaan uit vier windmolens op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch. De beoogde locaties en foto-impressies van de windmolens kunt u hier zien.
De windmolens zijn van het merk Nordex en het type N117. Deze windmolen heeft een ashoogte van 119 meter, een rotordiameter van 117 meter en een tiphoogte van 177,5 meter.
Hieronder ziet u een afbeelding die uitlegt wat de termen ashoogte, rotordiameter en tiphoogte betekenen (tekst loopt door onder de afbeelding).

Verwachte opbrengst

De vier windmolens wekken naar verwachting gezamenlijk circa 38,6 miljoen kilowattuur groene stroom op per jaar. De elektriciteit van drie van de vier windmolens wordt gebruikt om de brouwerij van Heineken in ’s-Hertogenbosch van groene stroom te voorzien. Deze drie windmolens wekken hiermee circa 60 procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij op. De stroom van de vierde windmolen, die eigendom is van de honderden leden van coöperatie Bossche Windmolen West, wordt door deze inwoners van ’s-Hertogenbosch gebruikt. Zo werken bedrijven en inwoners samen aan de verduurzaming van ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie over de windmolens kunt u vinden in de rubriek 'Veelgestelde vragen'. Mist u nog informatie of hebt u een vraag? Mail dan naar info@windparkderietvelden.nl

Stand van zaken

De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor het windpark verleend en na de uitspraak van de Raad van State is deze onherroepelijk. De bouw van het windpark wordt nu voorbereid. Lees hier meer over de stand van zaken.

Coöperatieve windmolen

Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven krijgen via coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) de gelegenheid mede-eigenaar te worden van een van de windmolens en zo samen met Bossche bedrijven windenergie op te wekken. Kijk voor meer informatie daarover op de website van BWW.