Omgevingsfonds

Logo omgevingsfonds
Logo omgevingsfonds

De aanvraagtermijn voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds is op dit moment gesloten. U kunt (opnieuw) een aanvraag doen tussen 1 oktober en 15 december. In het najaar verschijnt hiervoor een nieuw aanvraagformulier op deze site. Houd deze dus goed in de gaten. HIER leest u meer over het doen van een aanvraag.

Over het Omgevingsfonds 

Een deel van de opbrengsten van de vier windmolens wordt via het omgevingsfonds ter beschikking gesteld aan de omgeving van Windpark De Rietvelden. 

Op deze pagina leest u meer over dit omgevingsfonds: om welk bedrag gaat het, voor welk gebied is het bedoeld, waaraan kan het geld worden besteed en wie beheert het omgevingsfonds? 

Onafhankelijke stichting beheert het fonds

De onafhankelijke stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden beheert de gelden die binnenkomen vanuit de opbrengsten van het windpark.

  • Klik hier voor het jaarverslag 2022-2023 van het omgevingsfonds

De bestuursleden van de stichting komen uit de omgeving en doen hun werk onbezoldigd. De bestuursleden van stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden zijn:

  • Carina Harms (voorzitter)
  • Henny Ketelaar (secretaris)
  • Jeroen Kok (penningmeester)
  • Marc Beckers (bestuurslid)

Fonds voor gebied binnen 1775 meter van de windmolens

Het omgevingsfonds is bedoeld voor het gebied binnen 1775 meter van de windmolens. Dat is de afstand van tien keer de tiphoogte van de windmolens (tiphoogte is 177,5 meter). Op onderstaande plattegrond ziet u de vier windmolens (de groene stipjes) met daaromheen de groene lijn die het gebied tot 1775 meter aangeeft (tekst loopt door onder de plattegrond).

2021 03 08 Windpark De Rietvelden 1775 meter 1

0,50 euro per MWh, vijftien jaar lang

De bijdrage aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar. Dit bedrag komt uit de Gedragscode Wind op Land en is als richtlijn opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord. De verwachting is dat de vier windmolens gezamenlijk circa 38.000 MWh per jaar opwekken, dus dat kan een jaarlijkse bijdrage aan het fonds zijn van circa 19.000 euro per jaar.

De bijdrage kan per jaar verschillen: het ene jaar kan er meer wind zijn dan het andere jaar waardoor de opbrengst van de windmolens het ene jaar hoger kan zijn dan het andere jaar. Maar dit geeft wel een indicatie van de te verwachten bijdrage aan het fonds. De bijdrage van 0,50 euro per MWh wordt vijftien jaar lang gedaan.

Doelen waaraan het fonds wordt besteed

De doelen waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, zijn de volgende: 

  • Duurzaamheid
  • Groen in de buurt
  • Leefbaarheid
  • Andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk
  • Beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving

Doe mee en blijf op de hoogte

Als u op de hoogte wilt blijven van het omgevingsfonds, dan kunt u zich via deze website (zie onderaan deze pagina) aanmelden voor de nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden. Dan krijgt u per e-mail nieuws en andere informatie over het windpark, waaronder over het omgevingsfonds. Als het mogelijk is om aanvragen te doen voor geld uit het omgevingsfonds, wordt dat onder andere via de nieuwsbrief gemeld. Voor vragen over het omgevingsfonds kunt u contact opnemen met het bestuur via info@omgevingsfondsderietvelden.nl