Omgevingsfonds

Wilt u direct een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het omgevingsfonds? Vul dan hier het aanvraagformulier in!

Opbrengsten voor de omgeving
Een deel van de opbrengsten van de vier windmolens wordt via het omgevingsfonds ter beschikking gesteld aan de omgeving van Windpark De Rietvelden. Op deze pagina leest u meer over dit omgevingsfonds: om welk gedrag gaat het, voor welk gebied is het bedoeld, waaraan kan het geld worden besteed en wie beheert het omgevingsfonds? 

0,50 euro per MWh, vijftien jaar lang
De bijdrage aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar. Dit bedrag komt uit de Gedragscode Wind op Land en is als richtlijn opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord. De verwachting is dat de vier windmolens gezamenlijk circa 38.000 MWh per jaar opwekken, dus dat kan een jaarlijkse bijdrage aan het fonds zijn van circa 19.000 euro per jaar.

De bijdrage kan per jaar verschillen: het ene jaar kan er meer wind zijn dan het andere jaar waardoor de opbrengst van de windmolens het ene jaar hoger kan zijn dan het andere jaar. Maar dit geeft wel een indicatie van de te verwachten bijdrage aan het fonds. De bijdrage van 0,50 euro per MWh wordt vijftien jaar lang gedaan.

Doelen waaraan het fonds wordt besteed
De doelen waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, zijn de volgende: 

 • Duurzaamheid
 • Groen in de buurt
 • Leefbaarheid
 • Andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk
 • Beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving

Fonds voor gebied binnen 1775 meter van de windmolens
Het omgevingsfonds is bedoeld voor het gebied binnen 1775 meter van de windmolens. Dat is de afstand van tien keer de tiphoogte van de windmolens (tiphoogte is 177,5 meter). Op onderstaande plattegrond ziet u de vier windmolens (de groene stipjes) met daaromheen de groene lijn die het gebied tot 1775 meter aangeeft (tekst loopt door onder de plattegrond).

 2021 03 08 Windpark De Rietvelden 1775 meter 1

Onafhankelijke stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden beheert het fonds

De onafhankelijke stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden beheert het omgevingsfonds. Hieronder ziet u de stukken die horen bij deze stichting en het fonds:

Bestuursleden stichting
De bestuursleden van stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden zijn:

 • Carina Harms (voorzitter)
 • Henny Ketelaar (secretaris)
 • Jeroen Kok (penningmeester)
 • Marc Beckers (bestuurslid)

Zij komen uit de omgeving en doen hun werk onbezoldigd.

Het logo van Stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden:

Logo Omgevingsfonds De Rietvelden

Doe mee en blijf op de hoogte
Als u op de hoogte wilt blijven van het omgevingsfonds, dan kunt u zich via deze website (zie onderaan deze pagina) aanmelden voor de nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden. Dan krijgt u per e-mail nieuws en andere informatie over het windpark, waaronder over het omgevingsfonds. Als het mogelijk is om aanvragen te doen voor geld uit het omgevingsfonds, wordt dat onder andere via de nieuwsbrief gemeld. Voor vragen over het omgevingsfonds kunt u contact opnemen met het bestuur via info@omgevingsfondsderietvelden.nl

Werkgroep dacht mee over doel en beheer fonds
De doelen voor dit omgevingsfonds en hoe het fonds wordt beheerd, is in overleg met de omgeving bepaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers van wijk- en bestuursraden en individuele inwoners heeft geholpen de doelen te bepalen en welke vorm van beheer het beste paste. Verslagen van de overleggen van deze werkgroep vindt u hieronder. De rol van de werkgroep is nu overgenomen door het bestuur van de stichting.

Verslagen van bijeenkomsten over het omgevingsfonds

 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 27 september 2017
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 23 juni 2020
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 maart 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 31 maart 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 mei 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 16 juni 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 8 december 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 9 maart 2022
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 13 april 2022