Omgevingsfonds

Opbrengsten voor de omgeving
Een deel van de opbrengsten van de vier windmolens wordt via het omgevingsfonds ter beschikking gesteld aan de omgeving van Windpark De Rietvelden. Op deze pagina leest u meer over dit omgevingsfonds en hoe u daar bij betrokken kunt zijn. 

0,50 euro per MWh, vijftien jaar lang
De bijdrage aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar. Dit bedrag komt uit de Gedragscode Wind op Land en is als richtlijn opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord. De verwachting is dat de vier windmolens gezamenlijk circa 38.600 MWh per jaar opwekken, dus dat kan een jaarlijkse bijdrage aan het fonds zijn van circa 19.300 euro per jaar.

De bijdrage kan per jaar verschillen: het ene jaar kan er meer wind zijn dan het andere jaar waardoor de opbrengst van de windmolens het ene jaar hoger kan zijn dan het andere jaar. Maar dit geeft wel een indicatie van de te verwachten bijdrage aan het fonds. De bijdrage van 0,50 euro per MWh wordt vijftien jaar lang gedaan.

Doe mee met de werkgroep
Waaraan dit omgevingsfonds wordt besteed en hoe het wordt beheerd, is met name aan de omgeving om te bepalen. Daarom is een werkgroep ingericht met deelnemers vanuit wijk- en bestuursraden en inwoners. Verslagen van de overleggen van deze werkgroep vindt u onderaan deze pagina. Als u wilt meedoen aan deze werkgroep of vragen, opmerkingen of ideeën heeft die u met de werkgroep wilt delen, kunt u contact opnemen via info@windparkderietvelden.nl.

Doelen van het fonds
De werkgroep heeft doelen bepaald waaraan het omgevingsfonds wordt besteed. Dat zijn: 

 • Duurzaamheid
 • Groen in de buurt
 • Leefbaarheid
 • Andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk
 • Beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving

Fonds voor gebied binnen 1775 meter van de windmolens
De werkgroep heeft besloten dat het fonds in eerste instantie is bedoeld voor het gebied binnen 1775 meter van de windmolens. Dat is de afstand van tien keer de tiphoogte van de windmolens (tiphoogte is 177,5 meter). Op onderstaande plattegrond ziet u de vier windmolens (de groene stipjes) met daaromheen de groene lijn die het gebied tot 1775 meter aangeeft (tekst loopt door onder de plattegrond).

 2021 03 08 Windpark De Rietvelden 1775 meter 1

Onafhankelijke stichting beheert het fonds
Met de werkgroep is besloten dat er een stichting wordt opgericht die het fonds beheert en zorgt dat het geld in de omgeving wordt besteed. Er wordt momenteel gewerkt aan concept statuten voor deze stichting. Als het concept van deze statuten klaar is, wordt dit eerst weer besproken met de werkgroep.

Doe mee en blijf op de hoogte
Als u wilt meehelpen met het opzetten en beheren van dit omgevingsfonds, dan kunt u zich altijd melden via info@windparkderietvelden.nl. Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang van het fonds, dan kunt u zich via deze website (zie helemaal onderaan deze pagina) aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u per e-mail nieuws en andere informatie over het windpark en het omgevingsfonds. Als het mogelijk is om aanvragen te doen voor geld uit het omgevingsfonds, wordt dat onder andere via de nieuwsbrief gemeld.

Verslagen van bijeenkomsten van werkgroep omgevingsfonds

 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 27 september 2017
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 23 juni 2020
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 maart 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 31 maart 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 mei 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 16 juni 2021