Omgevingsfonds

Opbrengsten voor de omgeving
Een deel van de opbrengsten van de vier windmolens wordt via het omgevingsfonds ter beschikking gesteld aan de omgeving van Windpark De Rietvelden. Op deze pagina leest u meer over dit omgevingsfonds: om welk gedrag gaat het, voor welk gebied is het bedoeld, waaraan kan het geld worden besteed en wie beheert het omgevingsfonds? 

0,50 euro per MWh, vijftien jaar lang
De bijdrage aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar. Dit bedrag komt uit de Gedragscode Wind op Land en is als richtlijn opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord. De verwachting is dat de vier windmolens gezamenlijk circa 38.600 MWh per jaar opwekken, dus dat kan een jaarlijkse bijdrage aan het fonds zijn van circa 19.300 euro per jaar.

De bijdrage kan per jaar verschillen: het ene jaar kan er meer wind zijn dan het andere jaar waardoor de opbrengst van de windmolens het ene jaar hoger kan zijn dan het andere jaar. Maar dit geeft wel een indicatie van de te verwachten bijdrage aan het fonds. De bijdrage van 0,50 euro per MWh wordt vijftien jaar lang gedaan.

Werkgroep denkt mee
Waaraan dit omgevingsfonds wordt besteed en hoe het wordt beheerd, is met name aan de omgeving om te bepalen. Daarom is een werkgroep ingericht met deelnemers vanuit wijk- en bestuursraden en inwoners. Deze werkgroep heeft geholpen de doelen voor het omgevingsfonds te bepalen (waaraan wordt het geld besteed?) en hoe het omgevingsfonds goed kan worden beheerd. Verslagen van de overleggen van deze werkgroep vindt u onderaan deze pagina. 

Doelen waaraan het fonds wordt besteed
De doelen waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, zijn de volgende: 

 • Duurzaamheid
 • Groen in de buurt
 • Leefbaarheid
 • Andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk
 • Beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving

Fonds voor gebied binnen 1775 meter van de windmolens
Het omgevingsfonds is in eerste instantie bedoeld voor het gebied binnen 1775 meter van de windmolens. Dat is de afstand van tien keer de tiphoogte van de windmolens (tiphoogte is 177,5 meter). Op onderstaande plattegrond ziet u de vier windmolens (de groene stipjes) met daaromheen de groene lijn die het gebied tot 1775 meter aangeeft (tekst loopt door onder de plattegrond).

 2021 03 08 Windpark De Rietvelden 1775 meter 1

Onafhankelijke Stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden beheert het fonds
Er is besloten dat er een stichting wordt opgericht die het fonds beheert en zorgt dat het geld in de omgeving wordt besteed volgens de eerder genoemde doelen. Hieronder ziet u de stukken die horen bij deze stichting:

Bestuursleden voor stichting gezocht
Het is nu vooral belangrijk dat er bestuurders komen voor deze stichting. Zij zorgen dat het fonds bekend is en beoordelen welke aanvragen geld krijgen toegekend. Bestuurders hoeven niet per se uit het gebied van 1775 meter rondom de windmolens te komen, maar enige affiniteit met dit gebied is wel wenselijk. Ook is het belangrijk dat bestuursleden aanvragen voor geld uit het fonds onafhankelijk kunnen beoordelen, aan de hand van de criteria in de statuten en het reglement. Als u er in geïnteresseerd bent om via deze stichting het omgevingsfonds ten goede te laten komen aan de omgeving of hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@windparkderietvelden.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager van Pure Energie, op 06 – 57870755.
Een inschatting van de werkzaamheden en (naar verwachting beperkte) tijd die dit kost, staat in de korte taakomschrijving die u hier kunt vinden

Doe mee en blijf op de hoogte
Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang van het fonds, dan kunt u zich via deze website (zie onderaan deze pagina) aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u per e-mail nieuws en andere informatie over het windpark en het omgevingsfonds. Als het mogelijk is om aanvragen te doen voor geld uit het omgevingsfonds, wordt dat onder andere via de nieuwsbrief gemeld. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@windparkderietvelden.nl

Verslagen van bijeenkomsten over het omgevingsfonds

 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 27 september 2017
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 23 juni 2020
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 maart 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 31 maart 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 mei 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 16 juni 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 8 december 2021
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 9 maart 2022
 • Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 13 april 2022