Samenwerking

De Bossche bedrijven Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch, sloop- en aannemersbedrijf Barten en de familie Pennings hebben het initiatief genomen om op bedrijventerrein De Rietvelden een aantal windmolens te realiseren. Duurzaam energiebedrijf Pure Energie is van het begin af aan bij de planvorming betrokken als ontwikkelaar, bouwer van de windmolens en leverancier van lokaal geproduceerde groene energie aan bedrijven en consumenten. 

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is bij dit plan betrokken om de participatie van burgers en ondernemers in lokale opwekking mogelijk te maken. BWW zorgt ervoor dat één windmolen het gezamenlijke eigendom is van huishoudens en bedrijven in de omgeving van het windpark. Meer daarover leest u op de website van Bossche Windmolen West.