Samenwerking

De Bossche bedrijven Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch, sloop- en aannemersbedrijf Barten en de familie Pennings hebben het initiatief genomen om op bedrijventerrein De Rietvelden een aantal windmolens te realiseren. Duurzaam energiebedrijf Pure Energie is van het begin af aan bij de planvorming betrokken als ontwikkelaar, bouwer van de windmolens en leverancier van lokaal geproduceerde groene energie aan bedrijven en consumenten. 

 

BWW: Coöperatie Bossche Windmolen West

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is bij het project betrokken om de participatie van burgers en ondernemers in lokale opwekking mogelijk te maken. BWW zorgt ervoor dat één windmolen het gezamenlijke eigendom is van huishoudens en bedrijven in de omgeving van het windpark. 

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen

In totaal hebben 540 Bosschenaren zich ingeschreven op Bossche Windmolen Delen van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW). Deze leden van BWW zijn samen eigenaar van de windmolen aan de Graaf van Solmsweg: zij wekken samen en lokaal écht groene energie op. De leden brachten door de aankoop van Bossche Windmolen Delen vijftien procent eigen vermogen bijeen voor de bouw van de coöperatieve windmolen. Het vreemd vermogen werd geleend bij Rabobank ’s-Hertogenbosch.

De opbrengst van de windmolen wordt onder de leden verdeeld met Energy Credits: een jaarlijkse korting op de energierekening. Ook zal coöperatie BWW een deel van de opbrengst uit de windmolen besteden aan educatieve en innovatieve projecten op het gebied van duurzame opwek in ’s-Hertogenbosch. De 540 leden nemen de elektriciteit die zij thuis gebruiken af uit hun eigen windmolen.

Lokale windenergie voor Bosschenaren

De Bossche Windmolen West gaat jaarlijks rond de 9,65 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom produceren. De 540 leden van de coöperatie nemen zelf in totaal zo’n 2 miljoen kWh aan stroom af. Daarmee blijft er nog voldoende stroom over om ongeveer 3.000 huishoudens één jaar lang van stroom te voorzien (op basis van een stroomverbruik van 2.500 kWh per huishouden per jaar). Deze lokale groene stroom wordt tegen een marktconforme prijs exclusief aan Bossche klein- en grootverbruikers aangeboden.

Meer leest u op de website van Bossche Windmolen West.