Deelname in windmolen voor alle Bosschenaren

14 december 2018

De algemene ledenvergadering van coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) heeft op 10 december 2018 besloten tot ombouw van de propositie Bossche Windmolen Delen (BWD’s).

Vanwege deze ombouw is tot mei 2019 de inschrijving op BWD's gesloten. Het goede nieuws is dat vanaf dat moment alle inwoners, verenigingen en kleine bedrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen meebouwen aan de Bossche Windmolen West. Bovendien zal in de nieuwe propositie een abonnementsvorm worden opgenomen voor minder draagkrachtigen. De coöperatieve windmolen die onderdeel is van Windpark De Rietvelden wordt zo eigendom van echt álle Bosschenaren die samen hun eigen lokale windenergie willen opwekken.

BWW heeft 650 leden

Tijdens de algemene ledenvergadering (foto) bespraken het bestuur en 160 leden van de coöperatie de actuele ontwikkelingen in de Bossche energietransitie in het algemeen en rond de realisatie van de Bossche Windmolen West in het bijzonder. Dankzij de enorme inzet van een grote groep actieve leden hebben zich inmiddels 650 huishoudens en bedrijven ingeschreven op 7.600 BWD’s. Zij hebben daarmee samen ruim 1,4 miljoen euro opgebracht. Coöperatie BWW is daarmee een van de grootste onafhankelijke burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie in Nederland. 

Van postcoderoos naar SDE+

Ondanks de enorme groei van de coöperatie en het enthousiasme van de leden, is het huidig aantal leden te laag om de coöperatieve windmolen te realiseren op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek (de ‘Postcoderoosregeling’). De leden hebben daarom op 10 december nagenoeg unaniem besloten om de Bossche Windmolen Delen te herstructureren op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Met deze regeling kan de coöperatie meer vreemd vermogen aantrekken, waardoor BWW minder leden nodig heeft om de coöperatieve windmolen te financieren. Met het huidig aantal leden kan BWW in het SDE+-model al aan de slag.

Commissie Propositie 2.0

Er is door BWW een commissie Propositie 2.0 in het leven geroepen die een nieuwe ledenovereenkomst gaat uitwerken. Deze zal er op hoofdlijnen hetzelfde uitzien als de ledenovereenkomst die de leden eerder ondertekend hebben. De prijs van een BWD, de hoogte van de onderhoudsbijdrage en de gemiddelde productie van 250 kWh per jaar per BWD zal naar verwachting niet wijzigen.

Heropening inschrijving

Medio maart 2019 zal de nieuwe overeenkomst ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Daarna krijgen leden als eerste de gelegenheid om zich opnieuw in te schrijven op Bossche Windmolen Delen. Begin mei 2019 wordt de inschrijving van nieuwe leden heropend. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de coöperatieve windmolen, maar u bent nog geen lid, meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief van coöperatie BWW. Dan krijgt u als eerste bericht over de heropening van de inschrijving. Aanmelden kan via deze website van BWW.

Zitting bij rechtbank over ontheffing Wet natuurbescherming

Op 11 december 2018 diende bij de rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch de zitting over het beroep dat is ingesteld tegen de verleende ontheffing op de Wet natuurbescherming. In principe volgt binnen zes weken na de zitting de uitspraak van de rechtbank, maar dit is onder voorbehoud. Als de uitspraak er is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Datum zitting Raad van State nog niet bekend

Het is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State (RvS) over de ingestelde beroepen tegen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark wordt gehouden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we dat ook via onze nieuwsbrief en website. Meer informatie over deze procedure leest u in onze nieuwsberichten van 6 maart 2018 en 17 april 2018.