Stand van zaken

Laatste update: 18 november 2020

Start bouw: medio januari 2021

De vergunning van het windpark is onherroepelijk. Dat betekent dat nu de bouw van de windmolens wordt voorbereid. De bouw begint volgens de huidige planning medio januari 2021. Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de voortgang van de bouw.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen

In totaal hebben 554 Bossche burgers, verenigingen en bedrijven zich ingeschreven op Bossche Windmolen Delen van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW). Dit is ruim voldoende om de coöperatieve windmolen op Windpark De Rietvelden (die wordt gebouwd aan de Graaf van Solmsweg) te financieren. Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW, is tevreden met het resultaat: “Met 554 leden zijn we een van de grootste energiecoöperaties in Nederland. Ons burgerinitiatief gaat met de coöperatieve windmolen een grote stap maken in de verduurzaming van ‘s-Hertogenbosch.” Lees meer hierover op de website van BWW.

Werkgroep Omgeving Windmolens

Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het omgevingsfonds wordt ingericht. Op 23 juni 2020 is er een tweede bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

Wie betrokken wil zijn bij de beheer en besteding van het omgevingsfonds, kan zich melden via info@windparkderietvelden.nl. Lees meer daarover in dit nieuwsbericht.