Datum zitting bij Raad van State bekend

28 januari 2019

De beroepen die zijn ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden worden op 3 april 2019 behandeld op een zitting bij de Raad van State (RvS). Deze openbare zitting begint om 10.00 uur in het gebouw van de RvS in Den Haag. De RvS geeft aan het dossier grondig te hebben bestudeerd en dat tijdens de zitting het accent er daarom op ligt dat de betrokken partijen vragen van de staatsraden beantwoorden.

Uitspraak in principe zes weken na zitting

De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS. We houden u hiervan op de hoogte.

Aanleiding: uitspraak rechtbank Oost-Brabant

De aanleiding voor deze zitting bij de RvS is de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 5 maart 2018. De rechtbank zette een streep door windmolen 4, omdat deze volgens de rechtbank niet tot een cluster van windmolens op een bedrijventerrein hoort. Het besluit over de overige windmolens heeft de rechtbank in stand gelaten. Verschillende partijen, waaronder Raedthuys Pure Energie als houder van de omgevingsvergunning, zijn in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak en daardoor dient de zaak op 3 april 2019 bij de RvS.
Meer hierover leest u in onze nieuwsberichten van 6 maart 2018 en 17 april 2018