Participatie

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder omwonenden, kan participeren in het project. Daar wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Coöperatieve windmolen

Eén van de vier windmolens is eigendom van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) en daarmee van de leden van de coöperatie (inwoners, bedrijven en verenigingen uit 's-Hertogenbosch). Meer informatie hierover staat op de website van BWW.  

Omgevingsfonds

Daarnaast houden Pure Energie en BWW zich aan de gedragscode Wind op Land van branchevereniging NWEA. Daarom wordt vanuit Windpark De Rietvelden 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) per jaar beschikbaar gesteld voor een gebiedsfonds voor de omgeving.
De beoogde windmolens wekken per jaar een bepaald aantal MWh op. Die hoeveelheid opgewekte stroom wordt vermenigvuldigd met 0,50  euro. Dat is dan het budget per jaar dat beschikbaar is voor de financiële participatie. Deze bijdrage wordt 15 jaar lang afgedragen.
In samenspraak met de omgeving wordt een omgevingsfonds ingericht. Daarmee komt een deel van de financiële opbrengst van het windpark ten goede aan de omgeving. Het inrichten van het omgevingsfonds gebeurt in de Werkgroep Omgeving Windmolens. Er is op 27 september 2017 een eerste bijeenkomst van deze werkgroep geweest. 

Verslagen van de bijeenkomsten van de Werkgroep Omgeving Windmolens
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 27 september 2017.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 23 juni 2020.