Participatie

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder omwonenden, kan participeren in het project. Daar wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Coöperatieve windmolen

Eén van de vier windmolens is eigendom van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) en daarmee van de leden van de coöperatie (inwoners, bedrijven en verenigingen uit 's-Hertogenbosch). Meer informatie hierover staat op de website van BWW.  

Omgevingsfonds

Daarnaast houden Pure Energie en BWW zich aan de gedragscode Wind op Land van branchevereniging NWEA. Daarom wordt vanuit Windpark De Rietvelden 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) per jaar beschikbaar gesteld voor een omgevingsfonds voor de omgeving.

De beoogde windmolens wekken per jaar een bepaald aantal MWh op. Die hoeveelheid opgewekte stroom wordt vermenigvuldigd met 0,50  euro. Dat is dan het budget per jaar dat beschikbaar is voor het omgevingsfonds. Deze bijdrage wordt 15 jaar lang afgedragen.

De verwachting is dat de windmolens samen per jaar circa 38.000 MWh opwekken. Als er in een jaar 38.000 MWh wordt opgewekt, wordt er dat jaar 19.000 euro bijdragen aan het omgevingsfonds.

In samenspraak met de omgeving wordt een omgevingsfonds ingericht. Daarmee komt een deel van de financiële opbrengst van het windpark ten goede aan de omgeving. Het inrichten van het omgevingsfonds gebeurt in een werkgroep. Zie hieronder de verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep. 

Verslagen van de bijeenkomsten van de Werkgroep Omgeving Windmolens
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 27 september 2017.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 23 juni 2020.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 maart 2021.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 31 maart 2021.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 3 mei 2021.