Windmolen BWW voor alle Bosschenaren

16 april 2019

In december 2018 besloten de leden van coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) tot ombouw van de propositie van de Bossche Windmolen Delen (BWD’s).

Lees meer hierover in dit nieuwsbericht. Op maandag 8 april 2019 heeft de algemene ledenvergadering van BWW ingestemd met deze propositie 2.0 en de bijbehorende wijziging van de statuten.

Energy credits

Coöperatie BWW gaat met honderden Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven zelf lokaal groene energie opwekken. De inkomsten van de coöperatieve windmolen bestaan uit de verkoopopbrengsten van stroom en garanties van oorsprong (GVO’s), aangevuld met de subsidie SDE+ 2018. Na aftrek van de kosten wordt de opbrengst van de coöperatief opgewekte windenergie via zogeheten energy credits verdeeld onder de leden.

Rendement van 10 – 12 %

Om de windmolen te kunnen bouwen, heeft coöperatie BWW geld nodig. Een groot deel daarvan wordt geleend bij een financier, bijvoorbeeld een bank. Een deel van het benodigde geld moet de coöperatie zelf opbrengen (het eigen vermogen) en dat doen de leden door BWD’s te kopen.

Afhankelijk van het uiteindelijke aantal leden gaat een BWD tussen de 100 euro (bij het huidig aantal van 8.000 verkochte BWD’s) en 50 euro (bij een maximum van 16.000 verkochte BWD’s) kosten. De opbrengst van de windmolen wordt jaarlijks verdeeld via energy credits: een korting per BWD op de elektriciteitsrekening van de leden. Dit rendement op de investering zal rond 10-12 % uitkomen, ongeacht het totaal aantal verkochte BWD’s.

De coöperatief geproduceerde elektriciteit wordt de eerste vijf jaar geleverd door duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Er is voor de leden van coöperatie BWW een flinke korting afgesproken. Samen met het rendement dat de leden in energy credits krijgen uitgekeerd, besparen zij met BWD’s jaarlijks stevig op hun energierekening en krijgen zij de groenste energie die er in ’s-Hertogenbosch te krijgen is.

Iedereen in ’s-Hertogenbosch kan meedoen

De prijs van een BWD wordt flink lager dan in de eerdere propositie, wat de groene energie uit de coöperatieve windmolen beter betaalbaar maakt voor mensen met een smalle beurs.
Coöperatie BWW draagt volgens de NWEA-gedragscode bij aan een gebiedsfonds voor Windpark De Rietvelden. Daarnaast roept de coöperatie een revolving fund voor nieuwe duurzame projecten in het leven en start zij een educatief fonds.

Belangrijk hierbij is dat iedereen met een elektriciteitsaansluiting in de gemeente ’s-Hertogenbosch kan meedoen: burgers, verenigingen en kleine bedrijven.
Vanaf eind juni kunnen alle Bosschenaren die nog geen lid zijn van coöperatie BWW zich inschrijven voor Bossche Windmolen Delen. Wie hierover bericht wil ontvangen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief van BWW of BWW volgen via Twitter en Facebook.  Op 31 oktober 2019 sluit de inschrijving en is precies bekend wat een BWD gaat kosten.

Kijk voor meer informatie op de website van coöperatie BWW.

Zitting bij Raad van State

De beroepen die zijn ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden zijn op 3 april 2019 behandeld op een zitting bij de Raad van State (RvS) in Den Haag. De staatsraden (rechters) stelden vooral verduidelijkende vragen aan de indieners van de beroepen en de verweerders.
Het Brabants Dagblad heeft een artikel gemaakt over deze zitting, klik hier om dat te lezen. Meer achtergrondinformatie staat in onze nieuwsberichten van 6 maart 2018 en 17 april 2018.
In principe volgt de uitspraak van de RvS binnen zes weken na de zitting, maar uitstel daarvan is mogelijk. Aan het eind van de zitting gaf de RvS aan dat de kans aanwezig is dat de uitspraak langer dan zes weken op zich laat wachten.