Hoger beroep tegen uitspraak rechtbank

17 april 2018

Raedthuys Pure Energie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning.

Op 5 maart 2018 deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak over de beroepen die waren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden. De rechtbank stelt dat windmolen 4 niet behoort tot een cluster van windmolens. Windmolen 4 is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat.

Raedthuys Pure Energie heeft als houder van de vergunning besloten hiertegen in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Het duurzame energiebedrijf is van mening dat windmolen 4 wél tot het cluster behoort en wil daarom hierover graag een uitspraak van de Raad van State. Ook kan Raedthuys Pure Energie niet uit de voeten met de formulering van het door de rechtbank opgelegde voorschrift over ijsdetectie.

De vraag of windmolen 4 tot een cluster behoort, is relevant vanwege het beleid van de provincie Noord-Brabant. Dat stelt dat windmolens in een cluster moeten staan op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein. In een brief voorafgaand aan de behandeling door de rechtbank Oost-Brabant heeft de provincie aangegeven dat Windpark De Rietvelden – inclusief windmolen 4 – en de bestaande windmolen Treurenburg een samenhangend cluster vormen.

Er komt op termijn een zitting bij de Raad van State vanwege het hoger beroep en daarna volgt een uitspraak. Wanneer de zitting en uitspraak zijn gepland, is nu nog niet bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt dat gemeld via deze website en de nieuwsbrief van Windpark De Rietvelden.