Informatieavond over bouw windpark

19 oktober 2020 Matthijs Oppenhuizen

Op 4 november 2020 houden we een informatieavond over de bouw van Windpark De Rietvelden. De huidige planning is dat de bouw medio januari 2021 begint. We informeren u graag over de planning en welke werkzaamheden nodig zijn. Verder wordt toegelicht hoe u betrokken kunt zijn bij het omgevingsfonds (zie ook verderop in dit nieuwsbericht). Uiteraard is er ook alle ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

Digitaal vanwege het coronavirus
De informatieavond wordt gehouden op woensdag 4 november en begint om 19.30 uur. Vanwege de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus kiezen we voor een digitale informatieavond, via een videovergadering. We gebruiken hiervoor het programma Zoom.
U kunt de presentatie die we hebben voorbereid dan via uw computer, tablet of telefoon volgen, vragen stellen en opmerkingen maken.

Aanmelden verplicht
Omdat we een digitale informatieavond houden, dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan door te mailen naar info@windparkderietvelden.nl of te bellen met Matthijs Oppenhuizen via 06 – 57870755.
Als u zich heeft aangemeld, krijgt u uiterlijk op de dag van de informatieavond zelf een e-mail van ons met daarin een link waarmee u kunt deelnemen aan de videovergadering en verdere instructies.
Na de informatieavond plaatsen we de presentatie en een verslag van de bijeenkomst op onze website.

Beperken hinder obstakelverlichting
De windmolens van Windpark De Rietvelden krijgen een tiphoogte van 177,5 meter. Daarom krijgen deze windmolens zogeheten obstakelverlichting. Dat zijn lampen op de gondel en halverwege de mast die de windmolens met name ’s avonds en ’s nachts zichtbaar maken voor piloten van vliegtuigen. Regelgeving in Nederland schrijft voor dat windmolens met een tiphoogte van 150 meter of hoger dergelijke verlichting moeten hebben. Bij Windpark De Rietvelden worden maatregelen genomen die de hinder van de verlichting voor bijvoorbeeld omwonenden kunnen verminderen.

De bestaande windmolen in ’s-Hertogenbosch heeft overigens ook dergelijke verlichting op de gondel, hoewel deze een tiphoogte van 139 meter heeft. De verlichting op deze windmolen is verplicht, omdat deze dichtbij de snelweg staat.

Geen knipperende lampen in avond en nacht
Overdag knipperen er witte lampen op de gondel van de windmolens van Windpark De Rietvelden. Deze knipperen gelijktijdig. In de avond en nacht branden deze lampen op de gondel en de lamp halverwege de mast rood, maar deze knipperen dan niet. Deze zijn vastbrandend, zoals dat heet.

Lampen bij helder weer gedimd
Daarnaast worden de lampen bij helder weer gedimd. Als het zicht ’s avonds of ’s nachts vijf kilometer of meer is, worden de lampen met 70 procent in sterkte gedimd. Als het zicht tien kilometer of meer is, worden de lampen met 90 procent in sterkte gedimd.

Verlichting vanaf de grond afgeschermd
Verder komt er een schijf onder de obstakelverlichting op de gondel. Dit moet eraan bijdragen dat de obstakelverlichting vanaf de grond in de omgeving van de windmolens minder goed of niet te zien is. Deze afscherming geldt niet voor de verlichting die op de mast van de windmolen komt, maar deze verlichting aan de mast brandt minder sterk dan op de gondel. Verder hangt de verlichting aan de mast zo laag dat de wieken er niet voorlangs gaan. Dat voorkomt dat de lamp ’s avonds en ’s nachts alsnog een knipperend effect heeft.

Onderstaande illustratie laat zien hoe de afscherming van de obstakelverlichting werkt. De schijf is rood omcirkeld en zit direct onder de lamp op de gondel. De lichtrode banen laten zien hoe het licht zich verspreidt (tekst loopt verder onder de afbeelding)

Beperking obstakelverlichting

Denk mee over het omgevingsfonds
Als de windmolens zijn gebouwd en elektriciteit opwekken, komt er ook een omgevingsfonds. In dit fonds wordt jaarlijks een deel van de opbrengst van de windmolens gestort. Waaraan het fonds wordt besteed, is met name aan de omgeving om te bepalen. Wie hierover wil meedenken en -beslissen, kan contact opnemen met coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) en Pure Energie.

De bijdrage aan het fonds is afhankelijk van hoeveel de windmolens in het jaar daarvoor hebben opgewekt. De afspraak is dat er 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) per jaar wordt bijgedragen aan het omgevingsfonds. Deze bijdrage wordt 15 jaar lang afgedragen.
Ter illustratie: de verwachte opbrengst van het windpark is 38,6 miljoen kilowattuur. Als de windmolens dat in een jaar opwekken, gaat er dat jaar 19.300 euro naar het fonds.

Graag bespreken BWW en Pure Energie met de omgeving hoe dit fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed. BWW en Pure Energie willen vooral dat het omgevingsfonds wordt gebruikt voor zaken waar in de omgeving behoefte aan is en dat kan het beste worden bepaald in samenspraak met de omgeving zelf. Er is een Werkgroep Omgeving Windmolens die nu twee keer heeft vergaderd, met onder andere deelname van wijk- en bestuursraden. Maar meer geïnteresseerden – maatschappelijke organisaties en vooral omwonenden – zijn van harte welkom om hierover mee te denken en te beslissen.
Wie hierbij betrokken wil zijn, kan zich melden via info@windparkderietvelden.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie op 06 – 57870755.