Windpark De Rietvelden kiest stilste windmolen

11 augustus 2020 Matthijs Oppenhuizen

De vier windmolens van Windpark De Rietvelden worden van het merk Nordex en het type N117. Hiermee kiezen we voor de stilste windmolen uit de types die in aanmerking komen om op deze locatie te realiseren.

Voldoen aan de vergunning
De Nordex N117 voldoet ruim aan onder andere de geluidsnormen die zijn vastgelegd in de vergunning van het windpark. In de vergunning is verder vastgelegd dat de windmolens een ashoogte van maximaal 125 meter mogen hebben en een rotordiameter van maximaal 122 meter. De Nordex N117 voldoet daar ook aan met een ashoogte van 119 meter en een rotordiameter van 117 meter. De tiphoogte van de vier windmolens is daarmee 177,5 meter.

Hieronder ziet u een visualisatie van de vier windmolens vanaf de Zandzuigerstraat in 's-Hertogenbosch. De windmolens in deze visualisatie zijn van het type Nordex N117 met bovengenoemde afmetingen (tekst loopt door onder de afbeelding):

Zandzuigerstraat s Hertogenbosch 1 1

Hieronder ziet u een afbeelding die uitlegt wat de termen ashoogte, rotordiameter en tiphoogte betekenen (tekst loopt door onder de afbeelding).

Termen van een windmolen

Groter, maar stiller
De vier windmolens van Windpark De Rietvelden worden hiermee groter dan de bestaande windmolen Treurenburg in ’s-Hertogenbosch. Deze heeft een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 82 meter. Wel zijn de vier nieuwe windmolens stiller dan deze bestaande windmolen. Dit is te danken aan de doorlopende technische ontwikkelingen waardoor een grotere windmolen niet automatisch meer geluid maakt. 

Start bouw eind 2020 of begin 2021
De bouw van de windmolens begint eind 2020 of begin 2021. De precieze planning moet nog worden afgestemd. De bouw begint in elk geval met de civiele werkzaamheden. Die bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg van wegen naar de locaties van de windmolens vanaf de openbare weg en de aanleg van zogeheten kraanopstelplaatsen. Dat zijn verharde plaatsen naast de windmolenlocaties waarop een hijskraan kan staan. Vervolgens wordt er geheid voor de funderingen van de windmolens en wordt het beton voor de fundamenten gestort.

In de loop van 2021 worden de windmolens zelf geplaatst. De onderdelen zoals de mastdelen, wieken en gondel worden met speciaal transport aangevoerd. Voor de opbouw van de windmolen wordt gebruik gemaakt van een hijskraan. De huidige planning is nog onder voorbehoud. Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de voortgang van de bouw. 

Veel duurzame energie
De vier windmolens wekken naar verwachting gezamenlijk circa 38,6 miljoen kilowattuur groene stroom op per jaar. De elektriciteit van drie van de vier windmolens wordt gebruikt om de brouwerij van HEINEKEN in ’s-Hertogenbosch van groene stroom te voorzien. Deze drie windmolens wekken hiermee circa 60 procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij op. De stroom van de vierde windmolen, die eigendom is van de honderden leden van coöperatie Bossche Windmolen West, wordt door deze inwoners van ’s-Hertogenbosch gebruikt. Zo werken bedrijven en inwoners samen aan de verduurzaming van ’s-Hertogenbosch.