Windmolen voor omwonenden op De Rietvelden

30 januari 2017

Het burgerinitiatief Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West (BWW) gaat een coöperatieve windmolen realiseren op windpark De Rietvelden. Huishoudens en bedrijven in de omgeving van het windpark kunnen lid worden van de coöperatie. Zij zijn dan gezamenlijk eigenaar en ontvangen groene, lokaal opgewekte elektriciteit van hun eigen windmolen. Bossche burgers en bedrijven dragen zo actief bij aan een schone, duurzame toekomst voor de stad.

Klimaatneutraal

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moeten er grote stappen worden gezet, ook op het gebied van lokale opwekking van duurzame energie. De gemeenteraad heeft in september 2014 besloten de ontwikkeling van een windpark op bedrijventerrein De Rietvelden mogelijk te maken. Op deze locatie werken Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN, sloop- en aannemersbedrijf Barten, de familie Pennings en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie samen aan de realisatie van vier windmolens: windpark De Rietvelden.

Zonder winstoogmerk

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. De oprichters zijn sinds 2014 met de initiatiefnemers van het windpark in gesprek om burgerparticipatie mogelijk te maken. Zij zijn onlangs met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden overeengekomen dat een van de vier te ontwikkelen windmolens collectief eigendom kan worden van bewoners en bedrijven in de omgeving van het windpark.

Bossche Windmolen Delen

De coöperatieve windmolen wordt opgedeeld in duizenden Bossche Windmolen Delen. Burgers en ondernemers die direct om de windmolen wonen en werken, worden door de aanschaf van één of een aantal Bossche Windmolen Delen mede-eigenaar van de molen. Zij ontvangen schone, lokaal geproduceerde elektriciteit van hun eigen, coöperatieve windmolen. Bovendien zal een deel van het rendement van de coöperatieve windmolen worden besteed aan maatschappelijke, educatieve en/of landschappelijke projecten in de omgeving van de molen.

Er wordt ook gewerkt aan een manier om mensen met een kleine portemonnee mede-eigenaar te laten worden van de eerste coöperatieve windmolen in ’s-Hertogenbosch.

Informatie en contact

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West gaat de komende tijd in gesprek met omwonenden en omliggende bedrijven om het participatiemodel verder toe te lichten en af te stemmen op de wensen die worden geuit.

Binnenkort zal meer informatie over Bossche Windmolen West, de eerste coöperatieve windmolen van ‘s-Hertogenbosch en over verkoop van Bossche Windmolen Delen te vinden zijn op www.bosschewindmolenwest.nl

Wie hierin is geïnteresseerd, vragen erover heeft of wil meedoen, kan mailen naar  info@bosschewindmolenwest.nl

Bestuur

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Het initiatief wordt op vrijwillige basis gerund door Arno Uijlenhoet, Cees Lommers, Jan Albert Timmerman, Joep Mol, Merijn Klaassen en Milko van Wegberg.
Het bestuur (onbezoldigd) wordt gevormd door Joep Mol (voorzitter), Arno Uijlenhoet (penningmeester) en Jan Albert Timmerman (secretaris).