Voorstel aan gemeenteraad over windpark De Rietvelden

30 maart 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft op 29 maart besloten een voorstel te doen aan de gemeenteraad over windpark De Rietvelden. In dit raadsvoorstel zijn enkele voorwaarden voor het windpark aangescherpt ten opzichte van de eerdere projectbeschrijving.

De projectbeschrijving lag van 14 november tot en met 27 december 2016 ter inzage. Daarop zijn inspraakreacties ingediend bij de gemeente. Het college heeft door de inspraakreacties onderzoek laten doen naar gezondheidsaspecten. Het college wil met nieuwe voorwaarden het plan aanscherpen. Dit doet zij:

  • Door geen uitzondering te maken in de normen voor geluid zoals eerder wel het idee was. Dat betekent een geluidsarmer windpark. Daarmee komt er minder geluid naar de omgeving ter bescherming tegen mogelijke hinder en verstoring van de slaap.
  • Door het hanteren van de scherpste norm voor de hoeveelheid slagschaduw per jaar. Om ook hiermee mogelijke overlast terug te dringen. De rotoren zullen daarvoor vaker stil staan.
  • Door met de keuze van de plek van de windmolens de veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden.
  • Door vogels en vleermuizen te beschermen met onder andere het stilzetten van de rotoren op bepaalde tijdstippen.
  • Door het uitsluiten van werk aan het windpark tijdens het broedseizoen van beschermde vogels. Dit als ze leiden tot verstoring en/of vernietiging van nesten.

Opbrengsten ook naar omgeving

Daarnaast werkt Raedthuys Pure Energie samen met de initiatiefnemers, Energiecoöperatie 073 en coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) aan een (financieel) participatiemodel. Dat model brengt meer evenwicht voor de omgeving in de lasten en de lusten van de windmolens. Zo zal in samenspraak met initiatiefnemers en omwonenden een gebiedsfonds worden opgericht. Daarmee kan een deel van de (financiële) opbrengst ten goede komen aan de omgeving van het windpark.

Ook gaat coöperatie BWW ‘Bossche Windmolen Delen’ verkopen. Daarmee kunnen omwonenden van het windpark mede-eigenaar worden van één van de molens. Lees meer daarover op de website van coöperatie BWW.

Meer informatie over het voorstel van B&W aan de gemeenteraad leest u hier, in dit nieuwsbericht van de gemeente.
Op deze webpagina van de gemeente vindt u meer over het vervolg en de betreffende officiële stukken over Windpark De Rietvelden.