Voorbereidingen bouw vorderen

23 april 2020

In ons vorige nieuwsbericht, van 12 december 2019, meldden we dat de planning is dat de bouw van de windmolens in het najaar van 2020 begint. Dat is op dit moment nog steeds de planning. De bouw begint met de civiele werkzaamheden. In de loop van 2021 worden de windmolens zelf geplaatst. Een uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden staat in het nieuwsbericht van 12 december.

De voorbereidingen voor de bouw vorderen, maar veel meer over hoe de bouw verloopt en wanneer deze exact begint, kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Zo zijn we bezig met de selectie van een aannemer en de keuze voor een specifiek type windmolen. Als hier keuzes in zijn gemaakt, komt er daarna meer duidelijkheid over onder andere de planning. Dat melden we dan ook via onze website en nieuwsbrief.

De huidige planning is nog onder voorbehoud. Uiteraard is het ook afwachten of de uitbraak van het coronavirus nog invloed gaat hebben op de werkzaamheden. Vooralsnog kan het voorbereidende werk doorgaan en zijn er geen signalen dat de bouw hierdoor wordt beïnvloed, maar we houden vanzelfsprekend de situatie in de gaten.

Uw vragen, suggesties en opmerkingen over de bouw

Met name voor de civiele werkzaamheden zijn veel vrachtbewegingen nodig, omdat er onder andere beton en grond moeten worden aan- en afgevoerd. Het speciale transport voor de windmolenonderdelen is vooral langer dan gebruikelijke vrachtwagens – een wiek zal tientallen meters lang zijn -, maar dit zijn er minder in aantal en deze zullen voornamelijk ’s avonds en ’s nachts rijden om hinder voor de omgeving en overig verkeer te beperken.

De routes die de vrachtwagens rijden, zijn nog in voorbereiding. Mocht u daarom aandachtspunten hebben die u met ons wilt delen of vragen hierover hebben, dan horen we dat graag nu, zoals ook aangegeven in ons nieuwsbericht van 12 december. We kunnen dan onderzoeken of we met bijvoorbeeld uw suggesties of ideeën rekening kunnen houden tijdens de bouw.

Contactpersoon en informatie tijdens de bouw

In aanloop naar en tijdens de bouw kunt u Matthijs Oppenhuizen van duurzaam energiebedrijf Pure Energie als contactpersoon aanhouden (via info@windparkderietvelden.nl of telefoon 06-57870755) als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt. Via onze website en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang en andere informatie.