Visualisatie windmolen klopt

21 december 2016

Tijdens de inloopavond over windpark De Rietvelden voor de bewoners van Engelen zijn er vragen gesteld over één specifieke visualisatie van de windmolens. Het gaat om het fotopunt vanaf Engelen (fotopunt 6). Vanaf daar is een digitale visualisatie gemaakt van het zicht op de drie windmolens die op bedrijventerrein De Rietvelden staan gepland.

Meerdere bezoekers van de inloopavond vroegen zich af of de verhoudingen van die visualisatie wel kloppen. Raedthuys Pure Energie heeft dat direct gecontroleerd bij het onafhankelijke bureau dat deze impressies maakt. De conclusie: de visualisatie klopt. Dit geeft dus een realistisch beeld van de verhouding tussen de geplande windmolens en het landschap.

Het gaat om de visualisatie die bij dit bericht staat.

Enkele bezoekers van de inloopavond wezen naar de zendmast die links in beeld staat. Zij vergeleken die met de meest rechtse windmolen en vermoedden dat deze windmolen te klein is afgebeeld.

Het bureau dat deze visualisatie heeft gemaakt, heeft de berekening nog eens doorgevoerd. Daaruit blijkt dat de visualisatie klopt. De windmolen heeft de juiste afmeting gekregen.

De zendmast is 105 meter hoog. Op deze visualisatie staat de zendmast op een afstand van 437 meter vanaf het fotopunt.

De windmolens hebben een ashoogte van 125 meter. De meest rechtse windmolen, waar de vraag over gaat, staat in deze visualisatie op een afstand van 753 meter vanaf het fotopunt.  Daardoor lijkt deze windmolen ongeveer even hoog als de zendmast.

Deze en alle andere visualisaties van windpark De Rietvelden kunt u hier bekijken.