Verkoop Bossche Windmolen Delen is begonnen

06 september 2017

De verkoop van Bossche Windmolen Delen (BWD's) is begonnen. Door één of meerdere BWD's te kopen, kunnen inwoners, verenigingen en kleine bedrijven uit de omgeving van het windpark mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen. Deze windmolen is onderdeel van Windpark De Rietvelden.

Koper van eerste Bossche Windmolen Deel

Ewout Muntz, woonachtig in de de wijk de Muntel, is de koper van het eerste Bossche Windmolen Deel. Op 5 september kreeg hij naar aanleiding hiervan een certificaat uitgereikt in het bijzijn van de wethouders Eric Logister en Jan Hoskam van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Deze feestelijke handeling vond plaats op het terrein van de firma Barten Den Bosch BV, de locatie waar de coöperatieve windmolen komt te staan. Hiermee is de verkoop van de BWD's door coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) officieel begonnen.
Foto: Ewout Muntz (tweede van links) krijgt het certificaat.
Verder van links naar rechts wethouder Jan Hoskam, wethouder Eric Logister en BWW-voorzitter Joep Mol.

Bossche Windmolen Delen: hoe werkt dat?

U wordt lid van coöperatie BWW en koopt een of meerdere Bossche Windmolen Delen. Samen met andere Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven uit de omgeving van de windmolen wordt u eigenaar van de Bossche Windmolen West. Als mede-eigenaar hebt u recht op een deel van de lokaal geproduceerde groene stroom die uw eigen windmolen opwekt. De windmolen komt volledig in handen van Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven. 

 • Coöperatie BWW splitst de windmolen in tienduizenden stukjes: de Bossche Windmolen Delen (BWD’s).
 • Voor €16 wordt u lid van coöperatie BWW en kunt u één of meerdere Bossche Windmolen Delen kopen.
 • Eén BWD levert afhankelijk van de wind jaarlijks ongeveer 250 kilowattuur (kWh) op.
 • Eén BWD kost eenmalig €190 en jaarlijks €9,50 aan onderhoudsbijdrage.
 • U kunt tot maximaal uw eigen elektriciteitsverbruik aan Bossche Windmolen Delen kopen (tot een maximum van 10.000 kWh)
 • Zolang de windmolen draait (gegarandeerd 20 jaar), ontvangt u groene, lokaal opgewekte stroom van uw eigen windmolen – gewoon via uw huidige aansluiting.
 • De terugverdientijd is vergelijkbaar met die van zonnepanelen op uw eigen dak: ongeveer 6 à 7 jaar.

Bossche Windmolen Delen: voor wie?

Alle huishoudens, verenigingen en kleine bedrijven in de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224 en 5231 met een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 A) kunnen een of meerdere Bossche Wind Delen (BWD’s) aanschaffen. Klik hier voor een plattegrond. Inwoners, verenigingen en kleine bedrijven in het groen gekleurde gebied op deze plattegrond kunnen BWD's aanschaffen.
U kunt maximaal uw eigen elektriciteitsverbruik aan Bossche Windmolen Delen kopen. Met een maximum van 10.000 kWh per jaar, oftewel maximaal 40 BWD’s.
Het is mogelijk voor zo'n 3000 huishoudens, verenigingen en bedrijven om deel te nemen aan Bossche Windmolen West. 

Het model voor de Bossche Windmolen Delen is gestructureerd op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwekking (RVT), ook bekend als de Postcoderoosregeling.
Alle mede-eigenaren van een collectieve productie-installatie voor duurzame energie die in het postcodegebied waarin deze installatie staat of in een aangrenzend postcodegebied wonen of werken, krijgen korting op de energiebelasting over hun deel van de door deze installatie geproduceerde elektriciteit.
Het is overigens voor het eerst in Nederland dat een windmolen via deze Postcoderoosregeling wordt gerealiseerd.

Coöperatie BWW kiest voor de Regeling Verlaagd Tarief in de structurering van het coöperatief eigendomsmodel, omdat:

 • het de direct omringende huishoudens en bedrijven ten goede komt.
 • dit model het hoogste rendement oplevert.
 • deelnemers daadwerkelijk hun eigen duurzame energie opwekken en geleverd krijgen.

Rekenvoorbeeld

Om nog concreter te maken hoe het werkt met de BWD's, heeft coöperatie BWW een rekenvoorbeeld gemaakt:

 • Familie Hoeksteen woont in Kruiskamp, heeft twee kinderen en verbruikt gemiddeld 2.950 kWh elektriciteit per jaar.
  Dit gezin kan (2.950/250 = 11,8 omlaag afgerond) 11 Bossche Windmolen Delen kopen.
 • De familie wordt lid van Coöperatie BWW en betaalt hiervoor eenmalig €16,- inschrijfkosten. Zodra alle vergunningen onherroepelijk zijn en coöperatie BWW de windmolen kan gaan bestellen, wordt er (11 x € 190 =) € 2.090 afgeschreven.
 • Ongeveer negen maanden later zal de windmolen gaan draaien. Vanaf dat moment ontvangt het gezin jaarlijks ongeveer (11 x 250 =) 2.750 kWh aan elektriciteit van hun eigen Bossche windmolen. Gewoon via de bestaande aansluiting. De resterende 200 kWh wordt uit duurzame bronnen door het energiebedrijf geleverd.
 • De familie Hoeksteen betaalt jaarlijks (11 x € 9,50 =) € 104,50 aan onderhoudsbijdrage. De terugverdientijd is naar verwachting gelijk aan die van zonnepanelen op eigen dak: ongeveer 6 à 7 jaar.

Waar vind ik meer informatie en hoe doe ik mee?

Op de - vernieuwde - website van coöperatie BWW staat nog meer informatie over de Bossche Windmolen Delen. Via diezelfde website kunt u zich ook inschrijven voor Bossche Windmolen Delen. 

Hebt u vragen over de Bossche Windmolen Delen? Neem dan contact op met coöperatie BWW via info@bosschewindmolenwest.nl of door te bellen met 06 - 20859347. Via de website van BWW kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de coöperati