Start bouw windpark: najaar 2020

12 december 2019

Zoals nu de planning is, begint in het najaar van 2020 de bouw van de windmolens. Dat begint met de civiele werkzaamheden. Die bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg van wegen naar de locaties van de windmolens vanaf de openbare weg en de aanleg van zogeheten kraanopstelplaatsen. Dat zijn verharde plaatsen naast de windmolenlocaties waarop een hijskraan kan staan. Vervolgens wordt er geheid voor de funderingen van de windmolens en wordt het beton voor de fundamenten gestort.

In de loop van 2021 worden de windmolens zelf geplaatst. De onderdelen zoals de mastdelen, wieken en gondel worden met speciaal transport aangevoerd. Voor de opbouw van de windmolen wordt gebruik gemaakt van een hijskraan.

De planning is nog onder voorbehoud. Zo kunnen onder andere weersomstandigheden de planning nog veranderen. De actuele informatie en planning delen we via onze website en nieuwsbrief.

Uw vragen, suggesties en opmerkingen over de bouw

Met name voor de civiele werkzaamheden zijn veel vrachtbewegingen nodig, omdat er onder andere beton en grond moeten worden aan- en afgevoerd. Dit gebeurt met vrachtwagens van reguliere afmetingen, maar het zijn er tijdelijk relatief veel in aantal.
Het speciale transport voor de windmolenonderdelen is met name langer dan gebruikelijke vrachtwagens – een wiek zal tientallen meters lang zijn -, maar dit zijn er minder in aantal en deze zullen voornamelijk ’s avonds en ’s nachts rijden om hinder voor de omgeving en overig verkeer te beperken.

De routes die de vrachtwagens rijden, zijn momenteel nog in voorbereiding. Mocht u daarom aandachtspunten hebben die u met ons wilt delen of vragen hierover hebben, dan horen we dat graag. We kunnen dan onderzoeken of we met bijvoorbeeld uw suggesties of ideeën rekening kunnen houden tijdens de bouw.

Contactpersoon

In aanloop naar en tijdens de bouw kunt u Matthijs Oppenhuizen van duurzaam energiebedrijf Pure Energie als contactpersoon aanhouden (via info@windparkderietvelden.nl of telefoon 06-57870755) als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

Communicatie voor en tijdens de bouw

Informatie over onder meer de locaties van de vier windmolens vindt u op onze website www.windparkderietvelden.nl. In aanloop naar en tijdens de bouw gebruiken we met name onze website en nieuwsbrief om updates te geven over de stand van zaken en om activiteiten aan te kondigen. Ons uitgangspunt tijdens de bouw is dat we zoveel mogelijk vooraf communiceren wat er staat te gebeuren, zodat de omgeving op de hoogte is – ook van mogelijke momenten van hinder.

Coöperatieve windmolen van 553 leden

Op 31 oktober sloot de inschrijving voor nieuwe leden van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW). In totaal hebben 553 Bossche burgers, verenigingen en bedrijven zich ingeschreven op gezamenlijk 8084 Bossche Windmolen Delen. Dit is ruim voldoende om de coöperatieve windmolen op Windpark De Rietvelden (die wordt gebouwd aan de Graaf van Solmsweg) te financieren. Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW, is tevreden met het resultaat: “Met 553 leden zijn we een van de grootste energiecoöperaties in Nederland. Ons burgerinitiatief gaat met de coöperatieve windmolen een grote stap maken in de verduurzaming van ‘s-Hertogenbosch.” Lees meer hierover op de website van BWW.