Leden BWW brengen ruim miljoen euro op voor windmolen

01 februari 2018

Coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) heeft een mijlpaal bereikt: de leden hebben samen ruim een miljoen euro opgebracht voor hun windmolen.

Ruim 500 leden voor coöperatie

Op maandag 29 januari 2018 hield de coöperatie de tweede algemene ledenvergadering (foto). Daar werd bekend dat de coöperatie inmiddels ruim 500 leden heeft. Deze leden hebben samen ruim 5500 Bossche Windmolen Delen (BWD’s) gekocht. Door aanschaf van BWD’s kunnen inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van het windpark mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen die onderdeel is van Windpark De Rietvelden. Daarmee hebben de leden van BWW inmiddels ruim een miljoen euro opgebracht voor hun windmolen. Tijdens de ledenvergadering op 29 januari waren er ruim 150 leden aanwezig.

Het bestuur van de coöperatie is erg blij met deze groeiende steun voor de coöperatieve windmolen. “De Bossche Windmolen West is na enkele maanden werven voor 30 procent gevuld! De komende periode verwachten we nog meer Bosschenaren te overtuigen van de voordelen van lokale en zelfgeproduceerde windenergie”, aldus BWW-voorzitter Joep Mol. Kijk voor meer informatie of het aanschaffen van BWD’s op de website van de coöperatie.

Verhandelbaarheid BWD's

Tijdens de ledenvergadering gingen de leden unaniem akkoord met het verruimen van de verhandelbaarheid van de Bossche Windmolen Delen. Dit betekent dat mensen die buiten de postcoderoos verhuizen, de BWD’s kunnen verkopen aan de nieuwe bewoner van hun huis of gebruiker van de bedrijfsruimte. De BWD’s kan men ook verkopen aan een ander lid van de coöperatie, die meer is gaan verbruiken. Of aan een nieuw lid. Mocht niemand interesse hebben, dan zal de coöperatie de BWD’s terugnemen en het nog niet terugverdiende deel van de investering vergoeden. Zo schieten leden er nooit bij in, mochten zij binnen zes jaar (de verwachtte terugverdientijd) de stad uit verhuizen.

Groeikansen voor coöperatie

Het bestuur van BWW ziet de prognose over 2018 positief in en meent dat het haalbaar is om het benodigde aantal van 19.500 BWD's te verkopen. De leden gingen daarom ook akkoord met het voorstel om in de ledenwerving door te gaan met de huidige propositie gebaseerd op eigen opwek en kwijtschelding van de energiebelasting. Deze propositie voldoet het meest aan de doelstelling van de coöperatie om met zoveel mogelijk omwonenden en een zo optimaal mogelijk rendement samen duurzame energie op te wekken. Er is een werkgroep Ledenwerving in het leven geroepen die de huidige wervingsacties verder gaat uitbouwen en intensiveren.

Er vinden momenteel gesprekken plaats met verschillende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die de gezamenlijke ruimtes van hun gebouwen willen verduurzamen met BWD's. Ook zijn er woningbouwverenigingen die overwegen om voor hun algemeen energieverbruik BWD's aan te schaffen. Ook sportverenigingen en bedrijven binnen de postcoderoos tonen steeds meer interesse. In alle gevallen gaat het om grote aantallen Bossche Windmolen Delen.

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor een Bosch Windmolen Fonds, waarmee minder draagkrachtigen in staat gesteld worden om deel te nemen. Bijvoorbeeld door middel van schenking of een zachte lening. Ook dit zou een grote toename van het ledental teweegbrengen.