Inloopavonden over deelname aan coöperatieve windmolen

27 september 2018

Coöperatie Bossche Windmolen West organiseert in oktober 2018 zes inloopavonden over deelname aan de coöperatieve windmolen die onderdeel is van Windpark De Rietvelden.

Bewoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de postcoderoos kunnen mede-eigenaar worden van deze windmolen. Hierdoor betalen zij dan geen energiebelasting over de stroom die zij van deze windmolen afnemen. Dat kan circa 40 procent besparing op de stroomrekening opleveren.
Dit geldt voor bewoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224 en 5231. Op de plattegrond bij dit artikel staat aangegeven welke postcodegebieden dat zijn.

De inloopavonden worden gehouden op:

  • Maandag 22 oktober, Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel 50
  • Woensdag 24 oktober, Mariapaviljoen, Burgemeester Loeffplein  70
  • Donderdag 25 oktober, De Slinger, Jan Schöfferlaan 3
  • Maandag 29 oktober, BBS Boschveld, Zernikestraat 2
  • Dinsdag 30 oktober, SSC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115
  • Woensdag 31 oktober, De Engelenburcht, Heuvel 18


Alle inloopavonden duren van 19.30 uur tot 21.30 uur. U kunt tussen deze tijden binnenlopen op het tijdstip dat u uitkomt. Tijdens de inloopavonden kunt u meer informatie krijgen over dit coöperatieve model en wat deelname voor u betekent, en kunt u de vragen stellen die u hierover hebt.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Bossche Windmolen West

Zitting bij rechtbank over ontheffing Wet natuurbescherming

Op 11 december 2018 dient bij de rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch de zitting over het beroep dat is ingesteld tegen de verleende ontheffing op de Wet natuurbescherming. In principe volgt binnen zes weken na de zitting de uitspraak van de rechtbank, maar dit is onder voorbehoud. De rechtbank kan meer tijd nodig hebben voor de uitspraak. Als hier na de zitting meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Aanleiding voor deze rechtszaak is dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming hebben verleend voor het windpark. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Tegen de beslissing van GS over dit bezwaar is vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. Dit beroep wordt dus nu op een zitting behandeld.

Datum zitting Raad van State nog niet bekend

Het is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State (RvS) wordt gehouden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Deze zitting is het gevolg van het hoger beroep dat is ingesteld door onder andere Raedthuys Pure Energie. Op 5 maart 2018 deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak over de beroepen die waren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden. De rechtbank is van mening dat windmolen 4 niet behoort tot een cluster van windmolens. Meer daarover kunt u lezen in dit nieuwsbericht van 6 maart 2018. Windmolen 4 is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat.

Raedthuys Pure Energie heeft als houder van de vergunning besloten hiertegen in hoger beroep te gaan bij de RvS. Het duurzame energiebedrijf is van mening dat windmolen 4 wél tot het cluster behoort en wil daarom hierover graag een uitspraak van de RvS. Ook kan Raedthuys Pure Energie niet uit de voeten met de formulering van het door de rechtbank opgelegde voorschrift over ijsdetectie. Een aantal partijen die beroep hadden ingesteld bij de rechtbank zijn ook in hoger beroep gegaan bij de RvS.

Aanmelden voor de nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden kan hieronder.