Datum zitting Raad van State nog niet bekend

20 juli 2018

Het is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State (RvS) wordt gehouden. Onze verwachting is dat dit na de zomer wordt gepland. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Deze zitting is het gevolg van het hoger beroep dat is ingesteld door onder andere Raedthuys Pure Energie. Op 5 maart 2018 deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak over de beroepen die waren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden. De rechtbank is van mening dat windmolen 4 niet behoort tot een cluster van windmolens. Windmolen 4 is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat.

Raedthuys Pure Energie heeft als houder van de vergunning besloten hiertegen in hoger beroep te gaan bij de RvS. Het duurzame energiebedrijf is van mening dat windmolen 4 wél tot het cluster behoort en wil daarom hierover graag een uitspraak van de RvS. Ook kan Raedthuys Pure Energie niet uit de voeten met de formulering van het door de rechtbank opgelegde voorschrift over ijsdetectie. Een aantal partijen die beroep hadden ingesteld bij de rechtbank zijn ook in hoger beroep gegaan bij de RvS.

Tijdens de zitting worden de ingediende beroepschriften behandeld en daarna doet de RvS hierover een uitspraak. Het is daarna niet meer mogelijk om tegen de uitspraak van de RvS op te komen.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Zoals eerder gemeld, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming verleend. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Tegen de beslissing van GS over de bezwaren is onlangs beroep ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. Dit beroep zal ook op een zitting worden behandeld. De datum van deze zitting is nog niet bekend.