Beroep tegen ontheffing Wnb niet-ontvankelijk

04 januari 2019

Het beroep tegen de verleende ontheffing Wet natuurbescherming voor Windpark De Rietvelden is niet-ontvankelijk. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld in haar uitspraak van 21 december 2018. Hierdoor is het beroep verder niet inhoudelijk behandeld.

Volgens de rechtbank zijn de indieners van het beroep geen belanghebbenden. Zij wonen op te grote afstand of is - in het geval van de vereniging die beroep instelde - op te grote afstand gevestigd. Ook heeft de vereniging naar het oordeel van de rechtbank volgens de statuten geen direct belang bij de ontheffing Wet natuurbescherming en de vereniging heeft geen leden die zo dichtbij de windturbines wonen dat zij belanghebbende zijn.

De indieners van het beroep kunnen nog hoger beroep instellen bij de Raad van State.

Informatie over ontheffing Wet natuurbescherming

De ontheffing Wet natuurbescherming voor Windpark De Rietvelden is in 2017 verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Windmolens kunnen aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen en vogels veroorzaken, maar uit onderzoek blijkt dat de sterfte door het windpark zeer beperkt zal zijn. Het voortbestaan van de populaties in het gebied komt op geen enkele manier in gevaar. Daarom is de ontheffing Wet natuurbescherming door Gedeputeerde Staten verleend.

Meer achtergrondinformatie over de ontheffing Wet natuurbescherming leest u in onze nieuwsbrief van 3 augustus 2017