Partners

De Bossche bedrijven Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch, sloop- en aannemersbedrijf Barten en de familie Pennings hebben het initiatief genomen om op bedrijventerrein De Rietvelden een aantal windmolens te realiseren. Pure Energie is van het begin af aan bij de planvorming betrokken als ontwikkelaar en leverancier van lokaal geproduceerde groene energie aan bedrijven en consumenten. 

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is bij dit plan betrokken om de participatie van burgers en ondernemers in lokale opwekking mogelijk te maken. BWW zorgt ervoor dat één windmolen het gezamenlijke eigendom is van huishoudens en bedrijven in de omgeving van het windpark. Meer daarover leest u op de website van Bossche Windmolen West.

In goed overleg met gemeente ’s-Hertogenbosch werken deze partijen aan de realisatie van Windpark De Rietvelden: lokale, groene energie voor de regio.