Welke stappen gaan we nog zetten?

Laatste update: 28 januari 2019

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor het windpark is verleend door de gemeente 's-Hertogenbosch. De aanvraag, de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning en de bijlagen lagen vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 ter inzage. Klik hier om op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch daar meer over te lezen.

In de periode van 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 kon beroep worden ingesteld tegen de definitieve beschikking. Er zijn 7 beroepen ingesteld. Deze zijn tijdens een zitting op 23 januari 2018 behandeld door de rechtbank Oost-Brabant. 

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant van 5 maart 2018
De rechtbank heeft in de uitspraak van 5 maart 2018 een beroepsgrond tegen de omgevingsvergunning van Windpark De Rietvelden gegrond verklaard. Klik hier voor een nieuwsbericht van de rechtbank hierover. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.
De rechtbank stelt dat windmolen 4 niet behoort tot het cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Dat is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat. Zie ook deze plattegrond van het windpark. De rechtbank heeft daarom een streep gezet door windmolen 4. Windmolens 1, 2 en 3 mogen van de rechtbank wel worden gebouwd. Lees meer over deze uitspraak van de rechtbank in dit nieuwsbericht.

Hoger beroep bij Raad van State 
Raedthuys Pure Energie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning. Er is op 3 april 2019 een zitting bij de Raad van State vanwege het hoger beroep. De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de Raad van State. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht. Aanmelden voor de nieuwsbrief van Windpark De Rietvelden kan hier.

Ontheffing Wet natuurbescherming
Verder besloten Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant op 1 augustus 2017 een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen voor het windpark. Daar leest u meer over in deze nieuwsbrief. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken van de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming lagen zes weken ter inzage. Er konden in deze periode bezwaren worden ingediend tegen deze ontheffing en deze zijn ook ingediend.

Op 20 november 2017 zijn deze bezwaren behandeld tijdens een hoorzitting van de hoor- en adviescommissie van de provincie. GS hebben vervolgens de bezwaren ongegrond verklaard. Tegen dit besluit van GS is beroep ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. In de uitspraak van 21 december 2018 oordeelde de rechtbank dat het beroep niet-ontvankelijk is. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.

De indieners van het beroep kunnen nog hoger beroep instellen bij de Raad van State.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen 
Door één of meerdere Bossche Windmolen Delen (BWD's) te kopen, kunnen inwoners, verenigingen en kleine bedrijven uit 's-Hertogenbosch mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen. Deze windmolen is onderdeel van Windpark De Rietvelden. Meer informatie staat op de website van coöperatie Bossche Windmolen West. Via die website kunnen ook BWD's worden aangeschaft.

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het gebiedsfonds wordt ingericht. Op 27 september 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

© Windpark De Rietvelden