Welke stappen gaan we nog zetten?

Laatste update: 16 mei 2019

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning voor het windpark is verleend door de gemeente 's-Hertogenbosch. Klik hier om op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch daar meer over te lezen.
Er zijn zeven beroepen ingesteld tegen het verlenen van deze vergunning. Deze zijn tijdens een zitting op 23 januari 2018 behandeld door de rechtbank Oost-Brabant. 

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant van 5 maart 2018
De rechtbank heeft in de uitspraak van 5 maart 2018 een beroepsgrond tegen de omgevingsvergunning van Windpark De Rietvelden gegrond verklaard. Klik hier voor een nieuwsbericht van de rechtbank hierover. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.
De rechtbank stelt dat windmolen 4 niet behoort tot het cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Dat is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat. Zie ook deze plattegrond van het windpark. De rechtbank heeft daarom een streep gezet door windmolen 4. Windmolens 1, 2 en 3 mogen van de rechtbank wel worden gebouwd. Lees meer over deze uitspraak van de rechtbank in dit nieuwsbericht.

Hoger beroep bij Raad van State 
Pure Energie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning. Er was op 3 april 2019 een zitting bij de Raad van State vanwege het hoger beroep. De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting, maar uitstel daarvan is mogelijk. Inmiddels heeft de Raad van State laten weten de uitspraak inderdaad uit te stellen. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen 
Door één of meerdere Bossche Windmolen Delen (BWD's) te kopen, kunnen inwoners, verenigingen en kleine bedrijven uit 's-Hertogenbosch mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen. Deze windmolen is onderdeel van Windpark De Rietvelden. Meer informatie staat op de website van coöperatie Bossche Windmolen West. Via die website kunnen ook BWD's worden aangeschaft.
Vanaf eind juni 2019 kunnen alle Bosschenaren die nog geen lid zijn van de coöperatie zich inschrijven voor BWD's. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het gebiedsfonds wordt ingericht. Op 27 september 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

© Windpark De Rietvelden