Welke stappen gaan we nog zetten?

Laatste update: 7 augustus 2019

Voorbereidingen voor bouw van het windpark
Nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan en heeft bepaald dat er vier windmolens mogen worden gebouwd, is er geen bezwaar of beroep meer mogelijk tegen de omgevingsvergunning voor het windpark. De voorbereidingen voor de bouw van het windpark worden nu verder opgepakt. De verwachting is dat medio 2020 de bouw daadwerkelijk begint. We houden u daarvan op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen 
Door één of meerdere Bossche Windmolen Delen (BWD's) te kopen, kunnen inwoners, verenigingen en kleine bedrijven uit 's-Hertogenbosch mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen. Deze windmolen is onderdeel van Windpark De Rietvelden. De inschrijving voor BWD's is geopend tot 31 oktober 2019. Lees meer hierover op de website van coöperatie Bossche Windmolen West. 

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het gebiedsfonds wordt ingericht. Op 27 september 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

© Windpark De Rietvelden