Welke stappen gaan we nog zetten?

Laatste update: 23 april 2020

Start bouw: najaar 2020
Nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan en heeft bepaald dat er vier windmolens mogen worden gebouwd, is er geen bezwaar of beroep meer mogelijk tegen de omgevingsvergunning voor het windpark. De voorbereidingen voor de bouw van het windpark worden nu verder opgepakt. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de bouw daadwerkelijk begint. Lees meer daarover in dit nieuwsbericht.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen 
Op 31 oktober sloot de inschrijving voor nieuwe leden van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW). In totaal hebben 553 Bossche burgers, verenigingen en bedrijven zich ingeschreven op gezamenlijk 8084 Bossche Windmolen Delen. Dit is ruim voldoende om de coöperatieve windmolen op Windpark De Rietvelden (die wordt gebouwd aan de Graaf van Solmsweg) te financieren. Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW, is tevreden met het resultaat: “Met 553 leden zijn we een van de grootste energiecoöperaties in Nederland. Ons burgerinitiatief gaat met de coöperatieve windmolen een grote stap maken in de verduurzaming van ‘s-Hertogenbosch.” Lees meer hierover op de website van BWW.

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het gebiedsfonds wordt ingericht. Op 27 september 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

© Windpark De Rietvelden