Waar staan we nu

Laatste update: 23 april 2020

Besluitvorming door gemeenteraad
Op 29 maart 2017 besloot het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel te doen aan de gemeenteraad over Windpark De Rietvelden. Een meerderheid van de gemeenteraad – 28 stemmen vóór en 10 stemmen tegen - stemde op 9 mei 2017 in met dit voorstel. De gemeenteraad gaf daarmee aan geen bezwaar te hebben tegen het windpark.
De complete vergadering van de gemeenteraad van 9 mei is hier terug te kijken. Daar vindt u ook alle officiële stukken behorende bij het besluit. Een korte video (circa twee minuten) die de vergadering van 9 mei samenvat, kunt u hier zien.  

Omgevingsvergunning verleend, beroepschriften ingediend
Op 20 september 2017 verleende de gemeente 's-Hertogenbosch de omgevingsvergunning voor het windpark aan duurzaam energiebedrijf Pure Energie, die deze vergunning had aangevraagd. Klik hier om op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch daar meer over te lezen. Tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning zijn zeven beroepschriften ingediend. Deze werden behandeld tijdens de zitting van de rechtbank Oost-Brabant op 23 januari 2018.

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant: drie windmolens
De rechtbank Oost-Brabant heeft in de uitspraak van 5 maart 2018 een beroepsgrond tegen de omgevingsvergunning van Windpark De Rietvelden gegrond verklaard. Klik hier voor een nieuwsbericht van de rechtbank hierover. De volledige uitspraak kunt u hier lezen. De rechtbank stelde dat windmolen 4 niet behoort tot het cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Dat is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Uitspraak Raad van State: toch vier windmolens 
Pure Energie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning. Er was op 3 april 2019 een zitting bij de Raad van State vanwege het hoger beroep. Op 7 augustus 2019 deed de Raad van State uitspraak: windmolen 4 mag ook worden gebouwd. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Ontheffing Wet natuurbescherming onherroepelijk
Verder besloten Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant op 1 augustus 2017 een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen voor het windpark. Daar leest u meer over in deze nieuwsbrief. Hiertegen werden bezwaren ingediend. Op 20 november 2017 zijn deze bezwaren behandeld tijdens een hoorzitting van de hoor- en adviescommissie van de provincie. GS hebben vervolgens de bezwaren ongegrond verklaard. Tegen dit besluit van GS is beroep ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. In de uitspraak van 21 december 2018 oordeelde de rechtbank dat het beroep niet-ontvankelijk is. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.
De indieners van het beroep konden nog hoger beroep instellen bij de Raad van State, maar dat hebben zij niet gedaan. Omdat de termijn om dit hoger beroep te kunnen instellen is verstreken, is de ontheffing van de Wnb nu onherroepelijk.

Start bouw: najaar 2020
Na de uitspraak van de Raad van State zijn de voorbereidingen voor de bouw begonnen. Zoals nu de planning is, begint in het najaar van 2020 de bouw van de windmolens. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen 
Op 31 oktober sloot de inschrijving voor nieuwe leden van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW). In totaal hebben 553 Bossche burgers, verenigingen en bedrijven zich ingeschreven op gezamenlijk 8084 Bossche Windmolen Delen. Dit is ruim voldoende om de coöperatieve windmolen op Windpark De Rietvelden (die wordt gebouwd aan de Graaf van Solmsweg) te financieren. Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW, is tevreden met het resultaat: “Met 553 leden zijn we een van de grootste energiecoöperaties in Nederland. Ons burgerinitiatief gaat met de coöperatieve windmolen een grote stap maken in de verduurzaming van ‘s-Hertogenbosch.” Lees meer hierover op de website van BWW.

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het gebiedsfonds wordt ingericht. Op 27 september 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

© Windpark De Rietvelden