Locatie en foto impressies

Een kaart van de beoogde locatie is hieronder weergegeven. Door op een foto-icoon te klikken kunt u zien hoe de windmolen in het landschap staat. Het groene icoontje is de plek waar de windmolen moet komen te staan.

Er is nog geen keuze voor een bepaalde hoogte of een bepaald windmolentype gemaakt. Daarom is voor de visualisaties een voorbeeld-windmolen gebruikt. Hierbij zijn we uitgegaan van windmolens met een ashoogte van 125 meter en een rotordiameter van 122 meter. Die afmetingen betekenen dat de tiphoogte (het bovenste puntje als de wiek recht overeind staat) 186 meter is. De wieklengte is namelijk de helft van de rotordiameter. 
Klik hier voor een illustratie waarin termen als ashoogte en rotordiameter worden uitgelegd.

Het voornemen is een vergunning aan te vragen voor windmolens met maximaal deze afmetingen. Groter dan dit worden de windmolens dus niet. Alle onderzoeken zijn ook gedaan aan de hand van deze maximale afmetingen.

Er is nog geen bepaald type windmolen gekozen vanwege de innovatie van windmolens. Er komen steeds nieuwe en betere windmolens, die ontwikkeling gaat alsmaar door. Door niet bij voorbaat een exacte windmolen te kiezen, is er de ruimte om bij het daadwerkelijk verlenen van de vergunning de beste windmolen te kiezen die op dat moment beschikbaar is. Als al wel geruime tijd vóór het verkrijgen van de vergunning een bepaald type windmolen wordt gekozen, is er de kans dat deze windmolen bij de start van de bouw is ingehaald door nog betere molens. Dat wordt voorkomen door nu uit te gaan van maximale afmetingen en de exacte windmolen later te kiezen.

 


De visualisaties die hierboven worden weergegeven zijn panorama visualisaties. Wanneer u een foto opent, ziet u 60 graden van de horizon in beeld verschijnen. U kunt 360 graden rondkijken door naar links en rechts te scrollen. Om de foto overeen te laten komen met wat u werkelijk buiten zou zien is de kijkafstand van belang. We raden u aan om een afstand aan te houden van circa 1 keer het beeldscherm breedte tot de foto.

Overzichtskaart Windpark de Rietvelden

© Windpark De Rietvelden