Project

Aantal en afmetingen windmolens
Windpark De Rietvelden zal bestaan uit vier windmolens op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch. De beoogde locaties en foto-impressies van de windmolens kunt u hier zien.
Het plan is om windmolens te plaatsen met een ashoogte van maximaal 125 meter en een rotordiameter van maximaal 122 meter. Dit betekent dat een wiek dan maximaal 61 meter lang is. De tiphoogte (het bovenste puntje als de wiek dan recht overeind staat) is dan maximaal 186 meter.
Klik hier voor een illustratie waarin termen als ashoogte en rotordiameter worden uitgelegd.

Verwachte opbrengst
De opbrengst is mede afhankelijk van welk type windmolen er uiteindelijk komt te staan. Maar de opbrengst van de vier beoogde windmolens samen zal naar verwachting 33.500.000 kWh tot 36.700.000 kWh per jaar zijn.
Dat betekent dat elke windmolen afzonderlijk 8.300.000 kWh tot 9.100.000 kWh per jaar aan elektriciteit opwekt.
Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 2980 kWh per jaar (bron: CBS). Dus deze vier windmolens wekken in een jaar evenveel op als ongeveer 11.200 tot 12.300 huishoudens verbruiken. ’s-Hertogenbosch heeft 67.385 huishoudens, dus afgezet tegen het totale aantal huishoudens in ’s-Hertogenbosch is dat ongeveer 16 tot 18 procent van de huishoudens. Meer informatie over de windmolens kunt u vinden in de rubriek 'Veelgestelde vragen'. Mist u nog informatie of hebt u een vraag? Mail dan naar info@windparkderietvelden.nl

Stand van zaken
De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor het windpark verleend en na de uitspraak van de Raad van State is deze onherroepelijk. De bouw van het windpark wordt nu voorbereid. Lees hier meer over de stand van zaken.

Coöperatieve windmolen
Bossche burgers, verenigingen en kleine bedrijven krijgen via coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) de gelegenheid mede-eigenaar te worden van een van de windmolens en zo samen met Bossche bedrijven windenergie op te wekken. Kijk voor meer informatie daarover op de website van BWW.

Downloads


Nieuwsbrieven
 

- De nieuwsbrief van 23 april 2020 kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 12 december 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 7 augustus 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 12 juli 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 16 mei 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 16 april 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 4 maart 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 28 januari 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 4 januari 2019 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 14 december 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 27 september 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 20 juli 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 24 mei 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 17 april 2018 kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 6 maart 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 1 februari 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 23 januari 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 10 januari 2018 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 18 december 2017 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 13 november 2017 kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 2 oktober 2017 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 3 augustus 2017 kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 25 juli 2017 kunt u hier lezen. In deze nieuwsbrief wordt er onder meer verwezen naar een informatiefolder over de coöperatieve windmolen die coöperatie Bossche Windmolen West gaat realiseren, als onderdeel van Windpark De Rietvelden. Klik hier om deze informatiefolder te lezen.

- De nieuwsbrief van 22 juni 2017 kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 12 juni 2017 kunt u hier lezen. Hierin gaat het over de ontwerp-beschikking voor de vergunning van het windpark die vanaf deze datum ter inzage lag. Onderdeel van de beschikking is de ruimtelijke onderbouwing van het windpark. Hierin wordt het plan voor het windpark uitgebreid beschreven. Klik hier om de ruimtelijke onderbouwing te lezen.- - De nieuwsbrief van 10 mei 2017 kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 6 mei 2017 kunt u hier lezen. In de nieuwsbrief wordt verwezen naar een brief van coöperatie Bossche Windmolen West aan de gemeenteraad. Deze brief kunt u hier lezen. 

- De nieuwsbrief van 3 mei 2017 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 19 april 2017 kunt u hier lezen.

- De nieuwsbrief van 11 april 2017 kunt u hier lezen.
- De nieuwsbrief van 25 maart 2017 kunt u hier lezen.

Brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch

De brief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch (28 april 2017) kunt u hier lezen. De bijlage die hoort bij deze brief kunt u hier lezen. 

 

Informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch
Op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch staat meer informatie over de procedure voor het windpark. Hier zijn ook de formele stukken met betrekking tot het windpark te vinden. 

 

Besluitvorming door de gemeenteraad 

Op 29 maart 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten een voorstel te doen aan de gemeenteraad over Windpark De Rietvelden. Op 10 april was dit voorstel één van de onderwerpen voor 'Informeren & Ontmoeten'.  

Op 18 april werd het voorstel besproken door de commissie ROB. Deze vergadering kunt u hier terugluisteren.
Op 9 mei 2017 nam de gemeenteraad een besluit over het voorstel.  Een meerderheid van de gemeenteraad – 28 stemmen vóór en 10 stemmen tegen - stemde in met het voorstel. De gemeenteraad gaf daarmee aan geen bezwaar te hebben tegen het windpark. De complete vergadering van de gemeenteraad van 9 mei is hier terug te kijken. Daar vindt u ook alle officiële stukken behorende bij het besluit. Een korte video die de vergadering van 9 mei samenvat, kunt u hier zien. 

 

Op 31 januari 2017 nam de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch het Energietransitieprogramma 2016 - 2020 aan. Alle informatie daarover kunt u hier lezen, onder het kopje ‘Energietransitieprogramma 2016 - 2020’ (agendapunt 21).

In dit Energietransitieprogramma staat tevens kort Windpark De Rietvelden vermeld. Dit betekent niet dat het definitief is dat het windpark er komt. Hiervoor wordt een aparte procedure gevolgd. 

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2017 nam de gemeenteraad ook twee moties aan met betrekking tot de windmolens. De reactie van burgemeester en wethouders op deze moties leest u hier.

Ook heeft de gemeente een webpagina over 's-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050. Klik daarvoor hier.

 

De projectbeschrijving (van augustus 2016) van het windpark vindt u hier.

 

In september 2014 nam de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch het besluit om de ontwikkeling van het windpark mogelijk te maken. Dit besluit kunt u hier vinden, onder het kopje ‘Windturbines Rietvelden/Treurenburg’ (agendapunt 13).© Windpark De Rietvelden