Zitting bij rechtbank vanwege ingestelde beroepen

23-01-2018

De omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden is, zoals eerder gemeld, verleend door de gemeente 's-Hertogenbosch. Hier zijn vervolgens 7 beroepen tegen ingesteld. Deze zijn door de rechtbank Oost-Brabant behandeld tijdens een zitting op 23 januari 2018.

Verloop van zitting op hoofdlijnen en termijn uitspraak
Voorafgaand aan de zitting hebben de indieners van de beroepen reeds veel informatie en bezwaren tegen het windpark bij de rechtbank ingediend. Wij (Raedthuys Pure Energie als houder van de vergunning) en het college van burgemeester & wethouders van ’s-Hertogenbosch (als verstrekker van de vergunning) hebben daarop ook schriftelijk gereageerd met een verweerschrift. Daarom gingen de drie rechters tijdens de zitting daar niet meer op in. Zij stelden nog aanvullende vragen aan zowel de indieners van de beroepen, ons en het college van B & W.
De zitting duurde circa 2,5 uur en hierbij waren enkele tientallen mensen aanwezig.
De voorzitter van de rechtbank zei aan het eind van de zitting dat er tussen nu en zes weken uitspraak wordt gedaan. Wanneer deze uitspraak er is, zullen we daarover berichten via de nieuwsbrief en deze website.

Waarom koopt iemand Bossche Windmolen Delen?
Coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) is zoals eerder gemeld druk bezig met de verkoop van Bossche Windmolen Delen (BWD’s). Door aanschaf van BWD’s kunnen inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van het windpark mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen die onderdeel is van Windpark De Rietvelden. Op de website van BWW staan inmiddels verhalen van mensen die BWD’s hebben gekocht. Daarin leggen zij uit waarom zij dat doen. Mocht u dat interessant vinden, dan kunt u die verhalen hier lezen.

© Windpark De Rietvelden